Concerten
 
Knipscheer-orgel
Musici
 
 

Kees van Eersel

Kees van Eersel (1944, Vlaardingen) ontving in de zestiger jaren een breed geschakeerde vakopleiding aan de conservatoria van Rotterdam (hoofdvak orgel - bij Piet van den Kerkhoff, George Stam en André Verwoerd, piano bij o.a. Bart Berman, bijvakken koordirectie, compositie, zang en viool), en later in Utrecht kerkmuziek (o.a. hymnologie, liturgiek, koordirectie en zang). In 1971 behaalde hij bij André Verwoerd de Prijs van Uitnemendheid. In 1969 studeerde hij aan de Schola Cantorum te Parijs bij Jean Langlais en behaalde aldaar de Prix de Virtuosité met de hoogste onderscheiding. In 1974 werd hij benoemd als cantor-organist van de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes waar hij de Maria Magdalencantorij oprichtte en een aantal jaren later ook het Zeeuws Vocaal Ensemble, een kamerkoor waarvoor hij een groot aantal composities schreef naast werken voor instrumentale bezettingen. Tevens studeerde hij voor beiaardier aan de Ned. Beiaardschool te Amersfoort bij Leen ’t Hart en Peter Bakker en behaalde aldaar het Praktijkdiploma en het Einddiploma solospel, beide met aantekening voor improvisatie. In 1978 werd hij stadsbeiaardier van Zierikzee en iets later ook van Veere, posten die hij bekleedde tot 2009 en 2012.
Kees van Eersel concerteerde in vele landen en behaalde diverse prijzen en onderscheidingen op de internationale orgelconcoursen van Brugge, Arnhem, St. Albans, Innsbruck, Linz. Van zijn spel verschenen grammofoonplaten, cd’s en dvd’s.
In 1992 publiceerde hij een methode “Koraalimprovisatie”. 
Meer info op zijn site:
www.keesvaneersel.nl

(Juni 2015)