Concerten
 
Knipscheer-orgel
Musici
 
 

Anneke Jansen-Kot

  Anneke Jansen-Kot (1961) studeerde orgel aan de Muziek-Pedagogische Academie te Alkmaar bij Hans van Nieuwkoop, waar zij in 1984 de onderwijsacte B haalde. Naast haar orgelstudie begon zij in hetzelfde instituut aan een clavecimbelstudie bij Jaap Spigt, welke zij in 1985 afsloot met de acte Docerend Musicus. Inmiddels had zij haar orgelstudie voortgezet aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Jacques van Oortmerssen. Deze studie rondde zij in 1986 af met het solistendiploma.

Naast de vele lessen die zij geeft, o.a. aan de Streekmuziekschool Leiden, geeft zij ook veel concerten in verschillende vormen, zoals orgel en clavecimbel solo, begeleidend werk bij koren en ensembles en concerten met haar man Rijk Jansen, waarin het accent ligt op quatre-mains spel en composities voor twee instrumenten. Zij is als organist-cantor verbonden aan de Kievietkerk in Wassenaar.

(Mei 2001)