Concerten
 
Knipscheer-orgel
Musici
 
 

Arjan de Vos

Arjan de Vos volgde aanvankelijk orgellessen bij Paul Kieviet en studeerde vervolgens Orgel en Kerkmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te ’s-Gravenhage bij respectievelijk Jos van der Kooy en Theo Goedhart. Aan hetzelfde instituut studeerde hij, als bijvak, Piano bij Albert Brussee.

Zijn bachelordiploma Orgel behaalde hij aan het Conservatorium van Rotterdam (Codarts), waar hij studeerde bij Aart Bergwerff. Met ingang van september studeert hij - in het kader van een masterstudie Orgel - opnieuw bij Reitze Smits aan het Utrechts Conservatorium. Meestercursussen volgde hij bij Ton Koopman, Ben van Oosten, Zsusza Elekes en Leo van Doeselaar.

 

Arjan de Vos is onder meer actief als begeleider van solisten en koren. Daarnaast verzorgt hij graag concerten op verschillende orgels of in samenwerking met ensembles of solisten. Met diverse componisten werkte hij meerdere malen aan de voorbereiding en uitvoering van verschillende composities voor orgel en elektronika.

Hij heeft een voorliefde voor de muziek van Johann Sebastian Bach en Franse orgelliteratuur.

 

Sinds 2017 is hij werkzaam in de Sint Maartensparochie te Noordwijk. Daarmee is hij de vaste bespeler geworden van de monumentale Maarschalkerweerd-orgels in de St. Jeroenskerk.


(Juli 2022)