Concerten
 
Knipscheer-orgel
Musici
 
 

Gerard de Wit

Dirigent, organist en klavecinist Gerard de Wit werd in 1985 te Dordrecht
geboren. In het seizoen 2006/2007 studeerde hij koordirectie en zang aan de
Hogeschool IDE te Gorinchem.

Hij studeerde hoofdvak Orgel aan het Rotterdams Conservatorium en behaalde
in juni 2010 zijn Bachelor (DM) diploma. Hoofdvakdocenten waren Bas de
Vroome en Bernard Winsemius bij wie hij tevens een minor Basso Continuo
deed.

Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij hoofdvak
Klavecimbel bij de docenten Ton Koopman en Tini Mathot. In mei 2011 behaalde
hij het Bachelor diploma. Gerard de Wit rondde in mei 2013 zijn
Master-Klavecimbelstudie af met als eindcijfer een 9.

Hij volgde diverse masterclasses bij o.a. Jan Hage, Ludger Lohmann en Thomas
Trotter. Hij studeerde Basso Continuo bij Patrick Ayrton en Kathryn Cok en
volgde lessen Historische Documentatie bij Ton Koopman.

In 2003 won Gerard de Wit zowel de eerste prijs als de publieksprijs tijdens
een compositiewedstrijd. Regelmatig verschijnen er koor- en orgelbewerkingen
van zijn hand. In 2011 en 2013 verschenen cd’s met eigen koraalbewerkingen,
aangevuld met vocale bewerkingen.

In het najaar van 2014 richtte Gerard stichting Dutch Baroque op. De
stichting zet zich samen met artistiek leider Gerard de Wit in om staande in
de traditie van voorgaande vooraanstaande oude-muziekpioniers de
verworvenheden van de historiserende uitvoeringspraktijk van de oude muziek
voort te zetten en door te geven aan de nieuwe generatie. Gerard is tevens
oprichter (2008) van kamerkoor Camerate Musicale; in 2014 is dit koor
opgegaan in stichting Dutch Baroque onder de naam Dutch Baroque Vocal
Consort.

Als kerkorganist is Gerard de Wit verbonden aan de Hervormde gemeente te
Zwijndrecht, wijk Oude Kerk.

(April 2015)