Concerten
 
Knipscheer-orgel
Musici
 
 

Gerda Peters

  Gerda Peters studeerde aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam. Zij volgde daar haar orgelopleiding bij Dr. Hans van Nieuwkoop en haar kerkmuziekopleiding bij diverse docenten, waaronder Mgr. Drs. Jan Valkestijn. In 1991 studeerde zij voor beide hoofdvakken af. Vervolgens heeft zij in 1998 met goed gevolg het staatsexamen piano afgelegd. Thans studeert zij voor het hoofdvak beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort (faculteit muziek van de HKU). Gerda Peters is vaste organiste van de St. Pancratiuskerk te Sassenheim. Naast haar kerkmuzikale activiteiten heeft zij een privé-leerlingen praktijk in de Bollenstreek en geeft zij op diverse plaatsen in Nederland concerten.

(April 2005)