Concerten
 
Knipscheer-orgel
Musici
 
 

Kinderkoor Konstantijn

Kinderkoor Konstantijn, een koor voor kinderen en jongeren tussen 8-18 jaar, werd in 1992 opgericht door Herma van Piekeren en Eugène van Boheemen. De naam van het koor is ontleend aan het conservatorium Constantijn Huygens, waarmee een samenwerkingsverband bestaat. Tijdens de repetities wordt veel meer gedaan dan alleen het opbouwen van repertoire: koorscholing, bewegen op muziek en muzikale ontwikkeling staan hoog in het vaandel.

Het repertoire is zeer gevarieerd. Niet alleen kinderliedjes maar ook klassieke en moderne composities worden ten gehore gebracht.
Het kinderkoor zingt a-capella of wordt begeleid door uiteenlopende bezettingen. Inmiddels hebben zich drie afdelingen gevormd:
- Grootkoor Konstantijn (alle basisschool kinderen)
- Kleinkoor Konstantijn (gevorderde afdeling)
- Konstant Konstantijn (alle middelbare scholieren)

(Juni 2000)