Concerten
 
Knipscheer-orgel
Musici
 
 

Matthias Havinga

Matthias Havinga geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland. Hij is organist van het Bätz-orgel (1830) in de Koepelkerk of Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam, waar hij de Koepelkerkconcerten organiseert. Ook bespeelt hij als organist van de Oude Kerk gemeente Amsterdam wekelijks het Vater/Müller-orgel (1726/1738) en het Ahrend-orgel (1965) van de Oude Kerk.
Matthias nam drie CD's op bij het label Brilliant Classics. Zijn eerste CD 'J.S.Bach - Italian Concertos' bevat Bachs orgeltranscripties van Italiaanse concerto's door Vivaldi, Marcello en anderen. De tweede CD 'Passacaglia' bevat acht Passacaglia's uit verschillende landen en stijlperioden, en de derde CD 'Dutch Delight' geeft een muzikale dwarsdoorsnede van de Hollandse Gouden Eeuw. 
Samen met blokfluitiste Hester Groenleer vormt Matthias het Duo Havinga-Groenleer.

Pianist
Matthias is niet alleen actief als solist, maar werkt daarnaast als pianist vaak en graag met vocale solisten en koren, zoals het Nederlands Kamerkoor, Collegium Vocale Gent en het Groot Omroepkoor.

Docent
Matthias is als assistent-hoofdvakdocent verbonden aan de afdeling orgel van het Conservatorium van Amsterdam. Ook onderwijst hij de leerlingen van de Excellence-afdeling van Muziekschool Amsterdam in de theoretische basisvakken solfège, algemene muziekleer en muziekgeschiedenis.

Kerkmusicus
Matthias is organist van de Oudekerkgemeente te Amsterdam. Hij leverde bijdragen aan radiokerkdiensten van de IKON en de NCRV en was betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe 'Liedboek voor huis en kerk' (2013), onder meer als componist van gezang 579.

(Juli 2016)