Concerten
 
Knipscheer-orgel
Musici
 
 

Sietze de Vries

Sietze de Vries (1973) ontving zijn eerste orgellessen van Jaap Niewenhuijse aan de muziekschool te Gouda. Hij studeerde aan het Stedelijk conservatorium te Groningen bij Johan Beeftink, Jan Jongepier (improvisatie) en Wim van Beek. Als laatste leerling van Wim van Beek behaalde hij in 1994 het diploma Docerend Musicus, met de hoogste onderscheiding. Het diploma Uitvoerend Musicus behaalde hij in 1996 aan het Koninklijk Conservatorium te 's Gravenhage bij Jos van der Kooy. Bij deze studeerde hij ook improvisatie en kerkmuziek.

Behalve als concerterend organist in binnen- en buitenland is Sietze de Vries buitengewoon actief in de concourswereld. Inmiddels behaalde hij vijftien prijzen bij diverse nationale en internationale orgelconcoursen.
Zijn literatuurspel werd bekroond met o.a. de eerste prijs van het Hindemith-Micheelsen concours van de NCRV (1996), de Hagerbeerprijs en de Flentropprijs van het internationale Schnitger-concours te Alkmaar (1999 en 2001) en de eerste prijs van het internationale concours l'Europe & l'Orgue te Maastricht, Aken en Luik (2000). Op improvisatiegebied won hij eerste prijzen bij o.a. het nationale improvisatie-concours te Zwolle (1999), het BACH-improvisatieconcours te Amersfoort (2000) en het Internationaal Improvisatieconcours te Haarlem (2002). In 1998 en 2000 was hij finalist bij laatstgenoemd concours.

Sietze de Vries is op diverse CD's te beluisteren; als interpreet van literatuur uit alle stijlperioden, maar ook als improvisator in diverse stijlen. Ook is hij te horen als koor- en samenzangbegeleider op verschillende CD's.
Meer informatie is te vinden op http://www.sietzedevries.nl.

(Juli 2002)