Concerten
 
Knipscheer-orgel
Musici
 
 

Sybolt en Euwe de Jong

De broers Euwe en Sybolt de Jong vormen een  orgelduo. In de afgelopen jaren verscheen een -nationaal en internationaal geprezen- serie cd's met arrangementen voor orgel vierhandig van cantatedelen van J.S. Bach. De serie is gevorderd tot 7 titels. Het muziektijdschrift Luister waardeerde in november 2015 hun gehele Bach-oeuvre met een 10.
www.dejongdejong.nl

Euwe de Jong (1956) heeft aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen de hoofdvakken orgel bij Wim van Beek en Theorie der Muziek bij Rein Ferwerda gestudeerd. In 1982 behaalde hij het diploma uitvoerend musicus orgel en 1985 het einddiploma Theorie der Muziek. Euwe de Jong is werkzaam als directeur van de Schumann Akademie en als docent muziektheoretische vakken aan het Conservatorium van Utrecht.
www.euwedejong.nl


Sybolt de Jong (1961) heeft orgel bij Wim van Beek en Johan Beeftink en klavecimbel bij Jacques Ogg gestudeerd aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen. Ook volgde hij aan hetzelfde instituut pianolessen bij Rob van Deinse, en in El Escorial masterclasses klavecimbel bij Aline Zylberajch. In 1982 behaalde hij het diploma docerend musicus voo orgel en in 1985 het diploma uitvoerend musicus voor klavecimbel. Als docent orgel, klavecimbel en ensemblespel is Sybolt de Jong van 1992 tot 2011 verbonden geweest aan het ICO, centrum voor kunst en cultuur te Assen. Hij is werkzaam als componist, docent en arrangeur.
www.syboltdejong.nl


(Juli 2018)