Concerten
 
Knipscheer-orgel
Musici
 
 

Wilbert Berendsen

Wilbert Berendsen is stadsorganist van Doesburg en cantor-organist van de Martinikerk aldaar, waar hij de vaste bespeler is van het monumentale Walcker-orgel uit 1916.
Hij studeerde orgel bij Hans van Nieuwkoop en behaalde in 1997 zijn diploma Uitvoerend Musicus, en volgde cursussen bij vele vooraanstaande organisten in Europa, o.a. over Franck bij Pierre Cogen, over Messiaen bij Hans-Ola Ericsson
e.v.a. Hij was finalist in diverse orgel- en beiaardconcoursen tussen 1986 en 2016. Daarnaast studeerde hij kerkmuziek en volgde hij een applicatieopleiding koordirectie voor vakmusici.

Hij heeft een bloeiende lespraktijk voor organisten in de hele Achterhoek. Verder is hij dirigent van onder meer het Doetinchems Bachkoor.

Hij studeerde beiaard bij Frans Haagen aan de Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht waar hij in 2017 als Master afstudeerde.

(Juli 2018)