Concerten
 
Knipscheer-orgel
Musici
 
 

Wouter Blacquière

Wouter Blacquière volgde pianolessen aan het Rotterdams Conservatorium bij Christiaan Grootveld. Hier behaalde hij de diploma's Schoolmuziek en Piano. Vervolgens studeerde hij een aantal jaren orgel bij George Stam.

Vanaf het eind van de zeventiger jaren studeerde hij bij de vermaarde organist/ componist/pedagoog Jean Langlais in Parijs, met name composities van Franck, Dupré, Vierne, Langlais zelf en improvisatie. Later (in 1985) behaalde hij aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek te Utrecht het diploma Kerkmuziek en in 1997 aan het Utrechts Conservatorium bij Jan Raas de diploma's orgel Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus.

Wouter Blacquière is sinds 1977 organist van de Paradijskerk te Rotterdam; sinds 1976 is hij als piano-begeleider werkzaam op de Rotterdamse Dansacademie. Hij is ook werkzaam geweest als dirigent van Toonkunst Schiedam, met o.a. uitvoeringen van de Krönungsmesse van Mozart en de Matthäus-Passion van Bach. Wouter Blacquière vormt een duo met Annemarieke Lottman, cello en met Cora Peeters, sopraan. Hij concerteert voor de radio en in den lande.

(Mei 2002)