Concerten
 
Knipscheer-orgel
 
 
Programma

Middagconcert

Zondag 19 maart 2006, 14.00 uur
 

Drutens Vocaal Ensemble
o.l.v. Peter van Est

Toegang € 12,-  (CJP/Pas 65  € 11,- )


PROGRAMMA
 

Sergei Rachmaninoff (1873 - 1943)            
Uit 'Liturgie van Joh. Chrysostomus' (op. 31):
- Velikaya Ekteniya
- Blagoslovi, dushe moya, Gospoda
- Slava Otsu i Yedinorodnï
- Gospodi, spasi blagochestivïya i Svyatï Bozhe
- Milost' mira
- Tebye poyem (soliste Mieke Jansen - sopraan)
- I dukhovi Tvoyemu i Yedin Svyat
- Khvalitye Gospoda s nyebyes
- Budi imya Gospodnye

Uit 'Vespers' (op. 37):
- Blagoslovi (soliste: Helen Roelofs, alt)
- Bogoroditse devo raduisya

ORGELINTERMEZZO

Alexandre Gretchaninoff (1864 - 1956)
    
Uit ‘Seven days of Passion' (op. 58):
- Vécheri Tvoyeyá tánïya
- Tebé odéyushchagosia
- Bog Ghospód... i Blagoobráznïy Iósif
 
Dmitri Shostakovitch (1906 - 1975)              
Uit ‘Ten Poems' (op. 88):
- My molčagljadjelidrug drugavglaza
- Vètaj kjelje
- Smolkl'i zalpy
 

Gegevens Drutens Vocaal Ensemble