Concerten
 
Knipscheer-orgel
 
 
Programma

Orgelconcert

door

Una Cintina

op het Knipscheer-orgel
in de Oude Jeroenskerk


Donderdag 28 juli 2022
20.15 uur

Toegang € 8,- (Vrienden € 6,-)

PROGRAMMA
  

Ralph Vaughan-Williams (1872-1958)

       - Wedding Tune for Ann

       - MusetteLeif Thybo (1922-2001) 

      Sumer Is Icumen In (Thema met zes variaties)

       - Thema: Duo op de fluiten met tremolo

       -  Var. I: Duo op de Trompet

       -  Var. II: Fantasie op de toon bes en solo op de kromhoorn

       -  Var. III: Ouverture voor een warme zomerdag – op de prestanten

       -  Var. IV: Interlude op de tongwerken – met een obligate koekkoek op de fluiten

       -  Var. V: Toccata voor het volle orgel – met dreigende wolken aan de horizon

       -  Var. VI: Duo op de fluiten met de tremolo – met een kalme wind


Edwin Henry Lemare (1865-1934) 

       Summer Sketches, op. 73:

        - Dawn “Sleep and Oblivion reign over all.” Tennyson

          (ochtendgloren: slaap en vergetelheid heersen over alles)

        - The Bee “There has been heard a distant humming noise,

           Like bees disturb’d, and arming in their hives.” Dryd

          (de bij: er is in de verte een zoemend geluid gehoord, zoals bijen die worden
         gestoord, en zich bewapenen in hun korven)

       - Cuckoo “The plain song Cuckoo gray, whose note full many a man doth mark,
         and dares not answer, nay.” Shakespeare

          (koekoek: het eenvoudige lied van de grijze koekoek, wiens volle klank menig
          mens opmerkt en niet durft te antwoorden, nee).

       - Twilight “The face of brightest heav’n had chang’d To grateful twilight.”
          Milton

           (schemering: het gezicht van de helderste hemel was veranderd in dankbare

            schemering)

        - Evening “The timely dew of sleep, now falling with soft slumb’rous weight,
           Inclines our eyelids.” Milton

            (avond: De op tijd komende dauw van de slaap, nu vallend met een zacht
           sluimerend gewicht, doet onze oogleden neigen).


Maija Einfelde (*1939) 

       Trīs jūras dziesmas (Drie liederen van de zee)

       - Tranquillo

       - Allegro marcatissimo

       - LentoSir Charles Hubert Hastings Parry (1848-1918)

       An English Suite

       -  Pastoral

       -  Air

       -  Frolic